Tworzymy programy MRP

Programy MRP

Szczególne znaczenie dla firm produkcyjnych ma system MRP (ang. Material Requirements Planning, "planowanie zapotrzebowania materiałowego"), który dzięki właściwemu algorytmowi potrafi ocenić zapotrzebowanie na poszczególne komponenty oraz półprodukty, tak aby zachować ciągłość produkcji. Wszelkie procesy podejmowane w ramach organizowania produkcji wykorzystują zasadę "just in time". Oprogramowanie typu MRP wykorzystując analizę danych z harmonogramu produkcji, stanów magazynowych oraz zapotrzebowania materiałowego jest w stanie określić możliwości produkcyjne, ewentualne przestoje lub gotowość realizacji finalnego produktu. Dzięki danym "zbieranym" przez oprogramowanie tego typu, firma jest w stanie kontrolować koszty produkcyjne, redukować zapasy, reagować na wszelkie zmiany.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!